PRESENTACIÓ

El I Simposi Internacional sobre el Noucentisme 2014, que tindrà lloc entre Barcelona i Sitges del 28 al 30 de novembre de 2014, coincidint amb el Centenari de la Mancomunitat i amb la reobertura dels Museus de Sitges, es planteja amb el format de jornada d’estudi amb la participació d’especialistes nacionals i internacionals sobre pensament i història culturals, idees estètiques, polítiques culturals, anàlisis territorials, i història social i política del primer terç del segle XX a Catalunya i a Europa.
 
El format permet l’assistència al públic interessat. Inscripcions

 

 

 

Propòsits

 

 1. La necessitat de situar el discurs sobre el Noucentisme al segle XXI i  de fer-lo visible en el context de la història cultural de Catalunya i d’Europa;
 2. La necessitat d’una visió global del Noucentisme més enllà de les individualitats creadores i personatges destacats que s’hi van significar;
 3. La necessitat de la seva valoració en tant que moviment integral amb referents a la cultura, la societat i els idearis i programes polítics;
 4. La necessitat d’establir el correlat cronològic, estètic i relacional del Noucentisme en el marc internacional del primer terç del segle XX.

 

 

Objectius

 

 1. La renovació del discurs interpretatiu i explicatiu del Noucentisme que superi les deficiències i inèrcies observades fins el moment actual;
 2. L’establiment de paràmetres integradors del discurs i les realitzacions noucentistes en la història cultural de Catalunya del segle XX;
 3. La creació i posada en valor d’un discurs divulgatiu i la seva proposta de difusió en diversos àmbits, plataformes i suports;
 4. L’estudi de la possibilitat de realitzar una exposició sobre el Noucentisme i els seus actius que sintetitzi el nou discurs interpretatiu i explicatiu que cal construir.
 5. La posada en valor dels elements patrimonials i de l’imaginari col·lectiu de Noucentisme (des d’edificis i monuments fins obres literàries, oficis o rutes paisatgístiques) arreu del territori del país;
 6. La possibilitat d’organització d’una xarxa col·laborativa d’entitats i institucions implicades en la voluntat de difusió del Noucentisme a l’interior i l’exterior del país.
 7. La possibilitat de celebrar periòdicament (cada dos anys) un simposi internacional per tal de donar cabuda i difusió als estudis que es portin a terme tant des de l’àmbit acadèmic com institucional.

 

 

Àmbits temàtics

 1. El Noucentisme: nominalisme i ideologia.
 2. El pensament cultural europeu (avantguerra, entreguerres; ruptures/avantguardes. Influències/ correlats europeus: clarificacions (École Romane, Novecento, Novecentismo, països germànics; …)
 3. La Institucionalització cultural de Catalunya.
 4. Visions del territori. De la Catalunya-Ciutat a les Segones Ciutats.
 5. Les idees i corrents estètics; la seva concreció en llenguatges artístics; actituds i coexistències (arts, literatura, música).
 6. Pervivències i límits: les Avantguardes, l’Exposició Internacional de 1929, la Catalunya autònoma i republicana, les restes del naufragi.