noucentisme-1

Els estudiosos del noucentisme se citen a Girona

El segon Simposi Internacional sobre el Noucentisme ja té programa definitiu. El certamen, que recull el testimoni iniciat per Museus de Sitges el novembre de 2014, tindrà lloc del dijous 23 al dissabte 25 de març a Girona i comptarà amb la participació d’una trentena d’especialistes d’aquest moviment cultural i ideològic molt present a Catalunya durant els primers trenta anys del segle XX.

Els dies forts del simposi seran el dijous 23 i el divendres 24, quan se celebraran les quatre ponències centrals i es presentaran fins a una vintena de comunicacions. El congrés es clourà el dissabte 25 amb una excursió per reviure la influència del noucentisme a la comarca de la Selva.

Igual que la primera edició, el segon Simposi Internacional sobre el Noucentisme vol transmetre que aquest fenomen artístic no es pot estudiar com un fet aïllat al marge de la història cultural de l’Europa de l’època. És per això que diferents estudiosos hi presentaran els seus treballs d’investigació per ajudar a concebre el moviment noucentista des de perspectives diferents i en relació a la cultura i la societat europea del primer terç del segle XX.

De fet, la temàtica d’enguany parteix de la necessitat d’estudiar els paral·lelismes, els contactes i les concomitàncies entre el noucentisme i altres moviments culturals que es van desenvolupar arreu d’Europa durant aquell període. La voluntat del Simposi és tenir una visió més àmplia i precisa de diferents aspectes que poden ajudar a un major coneixement i difusió del Noucentisme, un moviment encara molt desconegut.